12 grudnia 2017

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej i kulturowej Puszczy Białowieskiej

"Wyniki inwentaryzacji w wielu wypadkach jednoznacznie wskazują na lepsze zachowanie leśnych zbiorowisk roślinnych na terenach bez gospodarki leśnej oraz na występujące tam korzystniejsze, niż w lasach gospodarczych, warunki dla wielu gatunków. Wskazują także na ciągle niedostateczny stan rozpoznania różnorodności biologicznej tego obszaru, skoro podczas zaledwie dwuletnich badań wykryto wiele gatunków wcześniej w Puszczy nie notowanych (w tym jeszcze nieznanych nauce). Przeprowadzona inwentaryzacja niewątpliwie daje dobre podstawy do oceny zmian zachodzących na tym obszarze obecnie, jak również w przyszłości."

11 grudnia 2017

Pierwszy śnieg

Na krótką chwilę w Puszczy pojawił się śnieg, ale było go bardzo mało. Następnego dnia zniknął bez śladu. Szkoda!

5 grudnia 2017

Konferencja PAN na temat kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej

"Gospodarz konferencji, prezes PAN prof. Jerzy Duszyński odpowiedział mu, że wychodzi z odmiennego założenia. Zgodził się z tezą, że las był od dawna użytkowany. "Ale jeżeli mamy w Europie las, który rozwija się naturalnie od czasów po zlodowaceniu, to najbliżej tego lasu jest właśnie Puszcza Białowieska" - ocenił. Porównywał Puszczę Białowieską do infrastruktury badawczej, jaką jest Wielki Zderzacz Hadronów pod Genewą. "Puszcza Białowieska jest też wielką infrastrukturą naukową dla badaczy, którzy przyjeżdżają tu z całego świata" - powiedział."

1 grudnia 2017

Kolory jesiennej rzeki

Moje ulubione miejsce, gdzie mogę zatrzymać się, pobyć w ciszy, usłyszeć siebie, odpuścić (to też od Puszczy :)).
Rzeka Orłówka na terenie Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. I ulubiona pora roku, kiedy kolory robią się coraz bardziej monochromatyczne. I wcale nie za sprawą programu do poprawiania obrazu  Nie ma tu rekordowych drzew, jest po prostu prawdziwy las, w którym człowiek od setek lat nie "pomaga przyrodzie".

30 listopada 2017

Pewne podsumowanie

"Wycinka w Puszczy Białowieskiej - prowadzona po lipcowym postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości UE o jej wstrzymaniu - łamała wiele przepisów polskich i unijnych, była sprzeczna z międzynarodową umową pomiędzy Polską a Komitetem UNESCO. Skala dewastacji wywołana przez gospodarkę leśną jest ogromna."

28 listopada 2017

Dziwy świata roślin

Dla ciekawych, na jakiej ziemi żyją, dziś kilkanaście puszczańskich drzew o osobliwym wyglądzie. Giganty świata roślinnego, matuzalemy i monstra. Drzewa hulaszcze, drzewa napastliwe, drzewa warowne i drzewa nieobliczalne. Zahamowane i niepohamowane w rozwoju. Androny wyplatane przez naturę. Banialuki bulwiaste. Dziwadła, dziwotwory, dziwy nad podziw. W ostatniej w Europie Puszczy...